Niels Erik Petersen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Niels Erik Petersen

Niels Erik Petersen, Axel Brock
10.05.2000
Artikkelen er tidligere publisert i Ugeskrift for Læger 2000; 162: 1525 – 7 Porfyrisygdommene er metabolisk og biokemisk relateret til biosyntesen af hæm, der ud over at indgå i hæmoglobin og...