Nevrologisk avdeling

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Nevrologisk avdeling

Gunnar Riemer, Øyvind Stenvik, Ole-Petter Dahl, Nevrologisk avdeling, Sigrid Slungaard, Jetmund Ringstad, Anne-Lise Bruu
10.06.2001
Mononukleose er en akutt infeksiøs sykdom forårsaket av Epstein-Barr-virus. Klinisk karakteriseres sykdommen ved halsaffeksjon, feber, lymfeknutesvulst og forstørret milt og lever. Symptomatologien...
Ole Morten Rønning, Nevrologisk avdeling, Bjørn Guldvog
30.08.2000
Basert på en undersøkelse publisert i Stroke 1999 (1) Materiale og metode Pasienter ≥ 60 år henvist til Sentralsykehuset i Akershus innen 24 timer etter symptomdebut av et hjerneslag ble prospektivt...
Harald Schrader, Nevrologisk avdeling, Ragnhild Telnes Lund, Tore B. Halvorsen, Kjell-Morten Møen, Unni Bergan
10.09.2000
Polycystisk lipomembranøs osteodysplasi med skleroserende leukoencefalopati (PLO-SL) ble i begynnelsen av 1970-årene for første gang nærmere beskrevet av Nasu og medarbeidere i Japan og av Hakola i...