Navneet Kaur Virdee

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Klinisk institutt 2

Universitetet i Bergen

Hun har bidratt med datainnsamling, analyse, litteratursøk, datatolkning, utarbeiding og godkjenning av manuskriptet.

Navneet Kaur Virdee er lege i spesialisering del 1 i Helse Førde.

Artikler av Navneet Kaur Virdee
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media