Morten Venberget

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Morten Venberget

Anders Gaasland, Ingrid A. Havnes, Morten Venberget, Jan Fredrik Andresen
06.10.2015
Det tidligere fagrådet for psykisk helsevern i Helse Sørøst påpeker at selvmordsforebyggende arbeid fokuserer for mye på selvmordsrisikovurderinger og for lite på god behandling ( 1 ). Statens...