Morten Tryland

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Morten Tryland

Morten Tryland,
21.10.2004
Sykdommen kopper, forårsaket av variolavirus, herjet verden i over 3 000 år. Selv om sykdommen er utryddet, oppbevares fortsatt flere hundre isolater av variolavirus i to godt bevoktede...
Morten Tryland
10.12.2001
Kopper eller koppeliknende sykdommer har vært beskrevet i flere tusen år, og koppeliknende arr er funnet på en mumie av Ramses V, en farao fra det 12. århundre f.Kr. Man regner ikke med at kopper var...
Gunnar Kvåle, Lars Thore Fadnes, Morten Tryland, Lasse Pihlstrøm
06.09.2011
Climate change represents a serious health threat. There is still a possibility of reducing the harm to life and health if the global community agrees on effective measures for bringing about rapid...
Gunnar Kvåle, Lars Thore Fadnes, Morten Tryland, Lasse Pihlstrøm
06.09.2011
Klimaendringene utgjør en alvorlig helsetrussel. Det er fortsatt mulig å redusere skadene på liv og helse dersom verdenssamfunnet samler seg om effektive tiltak slik at CO₂-utslippene reduseres raskt...