Morten Tryland

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Morten Tryland (f. 1961)

er dr.scient. i virologi og professor ved Seksjon for arktisk veterinærmedisin, Norges veterinærhøgskole. Han er medlem i Vitenskapskomiteen for mattrygghet og koordinator for et bistandsprosjekt i det sørlige Afrika.

Ingen oppgitte interessekonflikter.

Seksjon for arktisk veterinærmedisin

Norges veterinærhøgskole

Artikler av Morten Tryland
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media