Morten Stiris

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Morten Stiris (f. 1949) er spesialist i medisinsk radiologi med spesiell erfaring i muskel- og skjelettdiagnostikk. Han var ansatt ved Radiologisk avdeling, Aker sykehus 1980 – 2010, er nå medisinsk sjef ved Unilabs røntgen, avdeling. Bryn, Oslo.

Forfatter har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Radiologisk avdeling

Oslo universitetssykehus, Aker

*  Nåværende adresser:

Unilabs Røntgen Bryn

Artikler av Morten Stiris
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media