Morten Stiris

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Morten Stiris

Tom Mala*, Ole Christian Lunde, Arild Nesbakken*, Erling Aadland, Morten Stiris
28.02.2000
Endoskopisk retrograd kolangiopankreatikografi (ERCP) er en hyppig brukt og svært nyttig prosedyre både i diagnostisk og terapeutisk øyemed. Undersøkelsen er imidlertid ubehagelig og beheftet med til...
Renata Z. Løvstad, Anne Gina Berntsen, Dag Berild, Morten Stiris
30.08.2000
Kontinuerlig epiduralanalgesi er en etablert behandlingsform ved postoperative smerter. Den har vunnet stadig større innpass de senere årene sannsynligvis pga. bruk av svakere løsninger av...
Kjersti Nøkleby, Viktor Berge, Morten Stiris, Kjersti Forberg Tufteland, Sjur Humerfelt
21.10.2010
Hevelser i scrotum kan være tegn på en rekke alvorlige sykdommer. Videre utredning er derfor viktig. Denne kasuistikken illustrerer aktuelle differensialdiagnoser og beskriver sjeldne komplikasjoner...
Sigurd Erik Hoelsbrekken, Jan-Henrik Opsahl, Morten Stiris, Øyvind Paulsrud, Knut Strømsøe
12.06.2012
Norge er et av landene med høyest forekomst av hoftebrudd, og i Nasjonalt hoftebruddregister ble det i 2009 registrert rundt 5 000 primæroperasjoner som følge av lårhalsbrudd ( 2 ). Lårhalsbruddene...