Morten Mathisen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Morten Mathisen

Joanna Schafer, Morten Mathisen
12.03.2009
Vi reagerer som medlemmer av Den norske legeforening sterkt på at bildene fra Shifa-sykehuset ble trykt i Tidsskriftet. Tidsskriftet skal ikke være forum for politisk propaganda og sterke ytringer...
Morten Mathisen
22.04.2010
De foreslåtte dialogmøtene vil binde opp altfor mange legeårsverk som kunne ha blitt brukt på sykdomsforebygging og pasientbehandling. Regjerningen vil endre IA-avtalen for å forsøke å få ned...