Morten Kristoffer Nyrud

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Morten Kristoffer Nyrud

Dilanthini Srikaran, Ola Wessel-Tingby, Morten Kristoffer Nyrud, Sigrid Bjørnstad
29.06.2020
A woman in her sixties sustained a cut to the patella and developed bursitis. The infection was treated and she was followed up as an outpatient. However, the bursitis recurred and the disease course...
Dilanthini Srikaran, Ola Wessel-Tingby, Morten Kristoffer Nyrud, Sigrid Bjørnstad
29.06.2020
En kvinne i 60-årene pådro seg en kuttskade over kneet og utviklet bursitt. Infeksjonen ble behandlet og fulgt opp poliklinisk. Bursitten residiverte og forløpet ble komplisert med sepsis,...