Morten Horn

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Morten Horn

Morten Horn, Sheik Ryaz Yaseen, Thomas Alexander Skog, Maninder Singh Chawla
12.03.2021
Susceptibilitetsvektede MR-bilder (SWI-magnitude) av hjernen (bildet til høyre) viser lavsignal forenlig med jernavleiring i bakre deler av gyrus precentralis tilsvarende motorisk korteks på begge...
Preben Aavitsland, Dag Berild, Andreas Emmert, Morten Horn, Guri Rørtveit
28.01.2014
Ulvestad mener at «de alternative» i borreliosestriden «aksepterer vitenskapens førende premisser» og danner «vitenskapens fortropp» ( 1 ). De følgende eksemplene viser at han tar feil: To...