Morten Brændengen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Morten Brændengen

Halfdan Sørbye, Morten Brændengen, Lise Balteskard
17.01.2008
Kolorektal cancer er samlet sett den nest hyppigst forekommende kreftsykdommen i Norge, og i 2005 ble det diagnostisert rundt 3 450 nye tilfeller. Omtrent 30 % av pasientene har metastaser ved...
Morten Brændengen, Øyvind S. Bruland, Dag Rune Olsen
20.06.2000
Tall fra Kreftregisteret viser at vi i de kommende tiår må forvente en betydelig økning i antall nye krefttilfeller i Norge (1). Dette skyldes særlig at det blir stadig flere mennesker i de eldre...