Morten Birkeland Nielsen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Morten Birkeland Nielsen

Morten Birkeland Nielsen, Nils Magerøy, Johannes Gjerstad, Ståle Einarsen
01.07.2014
In the past 20 years, bullying in the workplace has been brought to public attention through media reports and research findings. The term «bullying» refers to a situation in which a person...
Morten Birkeland Nielsen, Nils Magerøy, Johannes Gjerstad, Ståle Einarsen
01.07.2014
Mobbing i arbeidslivet er gjennom de siste 20 år blitt aktualisert gjennom medieoppslag og forskning. Med begrepet «mobbing» menes en situasjon der en person gjentatte ganger over tid utsettes for...