Morten Andreas Horn*

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Morten Andreas Horn*

Morten Andreas Horn
03.05.2007
Ruud og medarbeideres kasuistikk ( 1 ) reiser en problemstilling de fleste nevrologiske avdelinger fra tid til annen står overfor: en pasient som over uker til få måneder utvikler en progredierende...
Morten Andreas Horn*, Kjell Arne Hugaas, Rolf Salvesen
11.09.2003
Oslers sykdom er mest kjent som årsak til residiverende blødninger, særlig fra nesen, eller i form av okkult blødning fra tarmen. Vi presenterer en pasient som har denne sykdommen, og som fikk et...