Monica Landrø

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Monica Landrø

Yogindra Samant, Kari Lysberg, Monica Landrø, Tone Eriksen, Ebba Wergeland
28.10.2014
Hearing loss caused by noise in the workplace reduces the quality of life of those affected and increases the risk of occupational injuries, since it may reduce the employee’s alertness ( 1 , 2 ). It...
Yogindra Samant, Kari Lysberg, Monica Landrø, Tone Eriksen, Ebba Wergeland
28.10.2014
Hørselstap på grunn av støy på arbeidsplassen reduserer livskvaliteten for dem som blir rammet og gir økt risiko for arbeidsskader, ettersom det kan redusere arbeidstakerens årvåkenhet ( 1 , 2 ). I...