Monica Kjeken

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Monica Kjeken

Monica Kjeken
01.07.2010
I Tidsskriftet nr. 10/2010 fremmer Robin Holtedahl til dels alvorlige påstander om hvordan legemiddelfirmaet Pfizer utøver sin kunnskapsproduksjon ( 1 ). Det hele blir toppet med en leder der Lars...