Mona Semb

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Mona Semb er sjefpsykolog ved Søndre Oslo DPS, leder av klinisk etikkomité Psykisk helse og avhengighet og medlem i sentral klinisk etikkomité ved Oslo universitetssykehus.

Artikler av Mona Semb
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media