Mona Rydningen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Mona Rydningen

Stig Norderval, Mona Rydningen, Rolv-Ole Lindsetmo, Dag Lein, Bathold Vonen
17.06.2011
Permanent electrical stimulation of sacral nerve roots, sacral nerve stimulation (SNS), was first used in the late 1970s by Brindley et al. to treat neurogenic urinary retention ( 1 ). Just over ten...
Stig Norderval, Mona Rydningen, Rolv-Ole Lindsetmo, Dag Lein, Barthold Vonen
17.06.2011
Permanent elektrisk stimulering av sakralnerverøtter, sakralnervestimulering (SNS), ble tatt i bruk i siste halvdel av 1970-årene av Brindley og medarbeidere som behandling av nevrogen urinretensjon...