Mona Liverød

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Mona Liverød

Atle Leirvik, Mona Liverød, Trygve Holmøy
05.10.2006
Insidensen av amyotrofisk lateral sklerose (ALS) er om lag to per 100 000 ( 1 ) og sykdommen er derfor så sjelden at få leger, fysioterapeuter, ergoterapeuter eller annet helsepersonell kan...