Mona Kristiansen Beyer

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Mona Kristiansen Beyer

Mirza Jusufovic, Ane Eidahl Konglund, Mona Kristiansen Beyer, Espen Dietrichs, Mona Skjelland
30.09.2014
A man in his 70’s had ever since his youth developed essential tremor in his hands and forearms, and after many years also head tremor like a yes movement. The condition had progressed over time. In...
Mirza Jusufovic, Ane Eidahl Konglund, Mona Kristiansen Beyer, Espen Dietrichs, Mona Skjelland
30.09.2014
En mann i 70-årsalderen hadde helt fra ungdomsårene utviklet essensiell tremor i hender og underarmer og etter flere år også hodetremor, som ja-bevegelse. Tilstanden hadde progrediert over tid. I...