Mona Guterud

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Mona Guterud er ambulansearbeider ved Prehospital avdeling, Oslo universitetssykehus, M.Sc. i Prehospital Critical Care og ph.d.-stipendiat ved Oslo universitetssykehus og Stiftelsen Norsk Luftambulanse.

Forfatteren har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Artikler av Mona Guterud
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media