Mona-Elisabeth R. Revheim

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

E-post: mona.elisabeth.revheim@ous-hf.no

Mona-Elisabeth R. Revheim er spesialist i nukleærmedisin, førsteamanuensis ved Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo og seksjonsoverlege og forskningsgruppeleder ved Avdeling for nukleærmedisin, Oslo universitetssykehus.

Artikler av Mona-Elisabeth R. Revheim
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media