Mona Beyer

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Mona Beyer er seksjonsleder i Seksjon for nevroradiologi, Avdeling for radiologi, Rikshospitalet, Klinikk for radiologi og nukleærmedisin, Oslo universitetssykehus.

Forfatter har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Artikler av Mona Beyer
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media