Mitch Loeb

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Mitch Loeb

Per Helsing, Patrick Kramer, Åse Haugstvedt, Steinulv Aarebrot, Anders Todal, Dagfinn Moseng, Mitch Loeb
04.11.2004
Basalcellekarsinom er en langsomtvoksende svulst i huden. Den viktigste etiologiske faktoren synes å være eksposisjon for ultrafiolett (UV) stråling fra solen ( 1 ). Insidensen er økende og er i dag...
Hroar Piene, Mitch Loeb, Karl-Gerhard Hem
20.10.2000
Fra introduksjonen av ventelisteforskriften i 1990 (1) har ventelister og ventetid for sykehusbehandling vært et stadig tilbakevendende tema i den helsepolitiske debatten. Hensikten med forskriften...