Mira A. Sletten

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Velferdsforskningsinstituttet NOVA

OsloMet – storbyuniversitetet

Hun har bidratt med datainnsamlingen, tolking av data samt utarbeiding, revisjon og godkjenning av manus.

Mira A. Sletten er forsker og forskningsleder for Seksjon for ungdomsforskning.

Artikler av Mira A. Sletten
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media