Mira Mykletun

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Mira Mykletun (f. 1983) er human fysiolog og fagkonsulent.

Forfatter har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Email: mira_mykletun@hotmail.com

Nasjonalt kompetansesenter for porfyrisykdommer (NAPOS)

Laboratorium for klinisk biokjemi

Haukeland universitetssykehus

Artikler av Mira Mykletun
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media