Minda Halkinrud

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Minda Halkinrud er Master of Science in Pharmacy og medisinsk rådgiver i onkologiavdelingen i Pfizer i Norge. Hun arbeider for tiden med et registerforskningsprosjekt relatert til brystkreft og komorbiditet i samarbeid med Kreftregisteret og norske klinikere.

Forfatteren har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir følgende interessekonflikter: Hun arbeider i Pfizer, et internasjonalt legemiddelfirma med legemidler innen en rekke terapiområder.

Artikler av Minda Halkinrud
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media