Mikkel Høiberg

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Mikkel Høiberg

Mikkel Høiberg
10.02.2015
Ghigo, Ezio Porta, Massimo Diabetes secondary to endocrine and pancreatic disorders 183 s, tab, ill. Basel: Karger, 2014. Pris CHF 168 ISBN 978-3-318-02597-2 Leger i primær- og...