Miia Kivipelto

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Miia Kivipelto er professor i klinisk geriatrisk epidemiologi ved Karolinska Institutets Alzheimercentrum og nestleder ved Karolinska Institutets Forskningscenter for aldring. Hun er forskningsdirektør for avdeling for nevroepidemiologi ved universitetet i Øst-Finland. Hun er også overlege i geriatri ved hukommelsesklinikken, Karolinska Universitetssjukhuset.

Ingen oppgitte interessekonflikter.

Karolinska Institutets Alzheimercentrum och Geriatriska kliniken

Karolinska Universitetssjukhuset

Artikler av Miia Kivipelto
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media