Michael B. Russell

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Michael B. Russell

Helle Høyer, Øyvind L. Busk, Øystein L. Holla, Linda Strand, Michael B. Russell, Camilla F. Skjelbred, Geir J. Braathen
03.11.2015
DNA sequencing is used to read the nucleotide sequence in all or part of an organism’s genetic material. The method «next-generation sequencing» (NGS) has revolutionised the speed and capacity of DNA...
Helle Høyer, Øyvind L. Busk, Øystein L. Holla, Linda Strand, Michael B. Russell, Camilla F. Skjelbred, Geir J. Braathen
03.11.2015
DNA-sekvensering brukes til å lese nukleotidsekvensen i hele eller deler av arvematerialet til en organisme. Metoden dypsekvensering (next-generation sequencing) har revolusjonert DNA-sekvenseringens...