Michael B. Lensing

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Michael B. Lensing

Geir Øgrim, Michael B. Lensing, Mats Fredriksen
16.03.2018
Vogt & Lunde hevder at det vitenskapelige grunnlaget for behandling av AD/HD med sentralstimulerende legemidler, er svakt. På bakgrunn av lang erfaring med AD/HD, både i klinikk og forskning, vil...