Mette Ystgaard

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Mette Ystgaard

Mette Ystgaard, Nils Petter Reinholdt, Jorulf Husby, Lars Mehlum
28.08.2003
Omfattende sykehusbaserte registreringer viser at villet egenskade ( 1 ) er vanlig blant ungdom i de fleste land i Europa ( 2 ). Oppfølgingsstudier gir dessuten entydig dokumentasjon på at slik...
Erlend Mork*, Gunnar Ekeid*, Mette Ystgaard, Lars Mehlum, Arne Holte
30.03.2001
Denne artikkelen bygger på en hovedoppgave i psykologi ved Universitetet i Oslo (12) Den hyppigste parasuicidmetoden i Norge er forgiftning (2, 3), og de fleste parasuicidpasienter i sykehus blir...