Mette Wright Larsen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Mette Wright Larsen

Mette Wright Larsen
18.01.2007
Münchausens syndrom by proxy ble beskrevet første gang i 1977 av professor Roy Meadow, engelsk barnelege. Syndromet omfattet mødre som skadet, forgiftet eller løy om sine barns symptomer fordi de...