Mette Willumstad Thomsen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Mette Willumstad Thomsen

Rolf Gunnar Jørstad, Mette Willumstad Thomsen, Thor Foyn, Bjørn Hagen, Pål Øian, Runar Eraker
15.03.2007
Det er et stort potensial for læring i de rundt 25 000 ferdigbehandlede sakene i Norsk Pasientskadeerstatning. Det er et tankekors at helsevesenet, både på makro- og mikroplan, så langt har vist...