Mette Langaas

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Mette Langaas er dr.ing., professor i statistikk ved Institutt for matematiske fag, NTNU, og professor II ved avdeling for statistisk analyse, maskinlæring og bildeanalyse (SAMBA) ved Norsk Regnesentral.

Forfatteren har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Artikler av Mette Langaas
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media