Mette Christophersen Tollånes

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Mette Christophersen Tollånes

Mette Christophersen Tollånes
25.06.2009
Keisersnitt redder liv og gir mindre sykelighet hos mor og barn. I fattige deler av verden er problemet fortsatt manglende tilgang på trygge keisersnitt. I de rikere deler av verden har forekomsten...
Mira Mykletun, Aasne Karine Aarsand, Egil Støle, Jørild Haugen Villanger, Mette Christophersen Tollånes, Carl Baravelli, Sverre Sandberg
29.04.2014
Porfyri er fellesbetegnelse på en gruppe sjeldne, hovedsakelig arvelige sykdommer som skyldes unormal aktivitet i de forskjellige enzymene i hemesyntesen ( 1 ). Diagnostikk ved symptomgivende sykdom...
Mira Mykletun, Aasne Karine Aarsand, Egil Støle, Jørild Haugen Villanger, Mette Christophersen Tollånes, Carl Baravelli, Sverre Sandberg
29.04.2014
Porphyria is an umbrella term for a group of rare, largely hereditary diseases that are due to abnormal activity in the various enzymes involved in haem synthesis ( 1 ). The diagnosis in symptomatic...