Mette Christophersen Tollånes

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Mette C. Tollånes (f. 1973) er postdoktor ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin, Universitetet i Bergen, og har en bistilling som lege.

Forfatter har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Nasjonalt kompetansesenter for porfyrisykdommer (NAPOS)

Laboratorium for klinisk biokjemi

Haukeland universitetssykehus

Artikler av Mette Christophersen Tollånes
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media