Mette C. Tollånes

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Noklus

og

Folkehelseinstituttet

Hun har bidratt med idé, håndtering og tolkning av data, laget tabellene, utført litteratursøk og utarbeidet første versjon av manuskriptet samt bidratt i revisjoner og har godkjent siste innsendte versjon.

Mette C. Tollånes er spesialist i medisinsk biokjemi, med doktorgrad i epidemiologi. Hun er overlege og seniorrådgiver.

Artikler av Mette C. Tollånes
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media