Merete Telstø

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Merete Telstø

Merete Telstø
07.08.2012
Hørselshemmede og voksne døve beveger seg mellom to kulturer: den hørende kulturen som de vokser opp i, og døve- og tunghørtkulturen, som de etter hvert søker tilhørighet til. Tunghørtes...
Merete Telstø
02.10.2012
Sikring av funksjonshemmedes helse og deres mulighet til å leve et mest mulig normalt liv står sentralt i FNs konvensjon om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter (ØKS) ( 1 ). Staten skal...