Melanie Lindsay Straiton

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Avdeling for psykisk helse og selvmord

Område for psykisk og fysisk helse

Folkehelseinstituttet

Hun har bidratt med litteratursøk, sortering av artikler og revisjon av manus.

Melanie Lindsay Straiton er ph.d. og forsker på psykisk helse blant innvandrere og deres bruk av helsetjenester.

Forfatteren har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Artikler av Melanie Lindsay Straiton
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media