Per Meinich

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Per Meinich

Per Meinich
11.05.2006
En av de store utfordringene for Sykehjelps- og pensjonsordningen for leger (SOP) har de senere årene vært de store og raske endringene som skjer i organiseringen av primærhelsetjenesten. Per Meinich...
Johan Ræder, Per Meinich, Kristin Sem Thagaard
01.07.2010
I Tidsskriftet nr. 7/2010 spør Kristoffer Lassen «Hvor ble det av anestesilegene?». Han etterlyser at anestesileger bruker sin kompetanse og inntar en mer forpliktende rolle utenfor operasjonsstuen...
Per Meinich
07.10.2010
Spoors, Catherine Kiff, Kevin Training in anaesthesia the essential curriculum. 621 s, tab, ill. Oxford: Oxford University Press, 2010. Pris GBP 50 ISBN 978-0-19-922726-6 Undertittelen er på mange...