Medisinsk overvåkning

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Medisinsk overvåkning

Jan Svendsen*, Medisinsk overvåkning, Vidar Ormaasen, Elisabeth von der Lippe, Dag Jacobsen
10.06.2001
Bakteriell perikarditt er en sjelden, men alvorlig tilstand som tidligere er omtalt i Tidsskriftet (1). Forekomsten synes å ha avtatt betydelig etter introduksjonen av antibiotika (2). Insidensen i...