Mats Fredriksen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Mats Fredriksen

Geir Øgrim, Michael B. Lensing, Mats Fredriksen
16.03.2018
Vogt & Lunde hevder at det vitenskapelige grunnlaget for behandling av AD/HD med sentralstimulerende legemidler, er svakt. På bakgrunn av lang erfaring med AD/HD, både i klinikk og forskning, vil...
Mats Fredriksen
09.12.2014
En stor andel av voksne med AD/HD fungerer dårlig i skole og arbeidsliv. Etter langtidsbehandling med medisiner var det bedring av symptomer og funksjonsmål. Mats Fredriksen.Foto: Privat Et stigende...