Mathis Korseberg Stokke

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Mathis Korseberg Stokke (f. 1977) er lege i spesialisering og postdoktor ved Institutt for eksperimentell medisinsk forskning, Oslo universitetssykehus. Han forsker på basale arytmimekanismer og har sammen med bl.a. Ole Sejersted forfattet et lærebokkapittel om hjertets elektrofysiologi. Han er også ansatt i en administrativ stilling ved Senter for hjertesviktforskning.

Forfatter har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Institutt for eksperimentell medisinsk forskning (IEMF), Oslo universitetssykehus, Ullevål, og Universitetet i Oslo

og

KG Jebsen senter for hjerteforskning og Senter for hjertesviktforskning, Universitetet i Oslo

Artikler av Mathis Korseberg Stokke
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media