Annonse
Annonse

Mathis Heibert

Artikler av Mathis Heibert

Hanne Indermo Solhaug, Rosalie Broekhof, Kari Bruheim, Mathis Heibert, Sara Germans Selvik
23.05.2017
En pasient med kjent schizofreni ble henvist til medisinsk avdeling av fastlegen på grunn av uavklart akutt somatisk og psykiatrisk tilstand. Tett samarbeid mellom forskjellige legespesialister var...