Mary Kalfoss

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Mary Kalfoss

Øystein Buer, Mary Kalfoss, Lars Weisæth, Bjørn Bendz
20.12.2016
Critically ill persons occasionally describe intense near-death experiences (NDEs). A measurement instrument to identify such experiences is available, and has now been translated into Norwegian. We...
Øystein Buer, Mary Kalfoss, Lars Weisæth, Bjørn Bendz
20.12.2016
Kritisk syke mennesker kan av og til fortelle om intense nær døden-opplevelser. Det foreligger et måleinstrument for å avdekke slike, og det er nå oversatt til norsk. Vi ønsker å gjøre fenomenet og...