Martine Z. Espeland

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Martine Zakariassen Espeland (f. 1987) er masterstudent i klinisk ernæring.

Forfatter har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Avdeling for ernæringsvitenskap

Institutt for medisinske basalfag

Det medisinske fakultet

Universitetet i Oslo

Artikler av Martine Z. Espeland
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media