Martin Sommer

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Martin Sommer

Martin Sommer, Nanna von der Lippe, Nils-Einar Kløw, Aud Høieggen
06.05.2019
Takk til Arnt Jacobsen og medarbeidere for kommentarer. Blant våre 13 pasienter fulgt og behandlet ved Ullevål sykehus har to pasienter vært normotensive uten behov for antihypertensiv medikasjon i...
Martin Sommer, Nanna von der Lippe, Nils-Einar Kløw, Aud Høieggen
19.02.2019
Fibromuskulær dysplasi rammer muskulaturen i små og middelsstore arterier. Tilstanden har ukjent etiologi og sees hyppigst hos middelaldrende kvinner, men kan ramme begge kjønn i alle aldre. Ved...