Martin Sökjer

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Nevroradiologisk enhet

Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet

Forfatterbidrag: godkjenning av innsendte manusversjon.

Martin Sökjer er spesialist i radiologi og overlege i team for nevrovaskulær intervensjon.

Artikler av Martin Sökjer
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media