Martin Maisenhølder

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Martin Maisenhölder (f. 1972) er overlege. Forfatteren har bidratt med utarbeiding og/eller kritisk revisjon av selve manuskriptet og har godkjent endelig versjon.

Forfatter har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Kreftavdelingen

Universitetssykehuset Nord-Norge

Artikler av Martin Maisenhølder
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media