Martin K. Bystad

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Martin K. Bystad (f. 1982) er cand.psychol., psykolog ved Alderspsykiatrisk avdeling og ph.d.-stipendiat i Forskningsgruppe for affektivt og kognitivt nevrofag.

Forfatter har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Universitetssykehuset Nord-Norge

og

Institutt for psykologi

Universitetet i Tromsø

Alderspsykiatrisk avdeling

Artikler av Martin K. Bystad
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media