Martin Heier

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Martin Heier

Svein O. Kolset, Martin Heier, Kjetil Retterstøl
29.06.2020
Accumulation of lipoproteins in the vascular wall is one of the main causes of atherosclerosis. Inhibiting this type of binding could potentially limit the accumulation of lipoproteins in the...
Svein O. Kolset, Martin Heier, Kjetil Retterstøl
29.06.2020
Opphoping av lipoproteiner i åreveggen er en av de viktigste årsakene til utvikling av aterosklerose. Hemming av denne type bindinger kan potensielt begrense mengden av lipoproteiner som akkumuleres...