Martin Haraldsen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Martin Haraldsen

Martin Haraldsen
13.12.2007
Retningslinjene for opioidbehandling i Norge bør justeres. Den tungt opioidavhengige over en viss alder som søker hjelp, må snarlig tilbys opioid og være garantert å beholde det – av hensyn til seg...
Martin Haraldsen
18.10.2007
Dagfinn Haarr & John Nessa hadde i Tidsskriftet nr. 13 – 14/2007 en visjonær artikkel om behandling av injiserende opioidavhengige i allmennpraksis, i samspill med spesialisthelsetjenesten,...
Martin Haraldsen
14.01.2010
Norsk narkotikapolitikk følger et blindspor, trass i alle gode hensikter. Selv med enorme investeringer dør unødig mange, og rehabiliteringen lider. Fastlegene kan og bør spille hovedrollen i...